Voor wie is kindertherapie?

Ieder kind gaat wel eens door een moeilijke fase heen in het leven. Soms heeft een kind net een beetje meer nodig om verder te kunnen groeien en ontwikkelen. 

Wanneer dit gebeurt kan psychomotorische kindertherapie net dat beetje extra hulp zijn dat een kind op dat moment nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. 

Psychomotorische kindertherapie kan ingezet worden bij verschillende problematiek.

Bij Little Suitcase werken we vanuit vijf pijlers:

Sociaal: Problemen bij het maken van vriendjes, erg verlegen zijn of agressief, problemen in de interactie met leeftijdgenoten of volwassenen.

Emotioneel: Laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, kinderen die worden gepest of zelf pesten, slaap- en of eetproblemen, hoog sensitief, niets meer leuk vinden, niet goed weten "Wie ben ik" of vragen hebben als "Waar hoor ik bij?"

Cognitief: Moeite met focussen en concentratie, motivatieproblemen, moeilijk kunnen plannen.

Senso-Motorisch: Weinig lichaamsbewustzijn, over beweeglijk, houterig bewegen, gevoelig voor prikkels, sensorische integratie problemen.  

Kinderen kunnen ook vastlopen in hun ontwikkeling vanwege een ziekte of stoornis.

Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld: autisme, AD(H)D, een angststoornis, een depressie of een taalontwikkelingsstoornis. 

Ook kunnen er problemen ontstaan vanwege een opgelopen trauma (verlies van iemand, misbruik, ongeluk, ziekte) of als er sprake is van hechtingsproblematiek.

 

Kinderen die cross-cultureel opgroeien (expats, bi- multiculturele families, immigranten.) vinden het soms lastig om zich aan te passen aan elke cultuur waarin ze zich bevinden. Dit kan zorgen voor onzekerheid, ze hebben gedragsproblemen of ze passen zich overal aan als een kameleon.

Binnen Little Suitcase is er expertise op het gebied van werken met deze kinderen.

We bieden ook speciale groepstherapie aan voor cross-culturele kinderen.  

 

© 2018 | LittleSuitcase.nl | Amsterdam, NL | Child Therapy